A felnőtt kötődés és az arcészlelés összefüggései

A kutatási projektben a felnőtt kötődés, illetve a különböző kötődési stílusok arcészlelési mechanizmusokkal való összefüggéseit vizsgáljuk neurotipikus felnőtt populációban, melyen keresztül a kötődési stílusok mögött húzódó, eltérő kognitív folyamatok pontosabb megismerésére nyílhat lehetőség.  

A vizsgálatsorozatban első körben kérdőíveken keresztül mérjük fel a leendő kísérleti alanyok kötődési stílusát, mely alapján a kötődési szorongás és elkerülés dimenziói mentén csoportokra oszthatók. Ez a felosztás a kísérlet eredményeinek a kötődés kontextusában való értelmezéséhez szükséges. Ezt követően viselkedéses tesztfeladatok, illetve szemmozgás-regisztráció segítségével vizsgáljuk a különböző kötődési stílusú csoportok között található eltéréseket az arc- és érzelem észlelés során.

Terveink között szerepel továbbá az általunk kidolgozott paradigma továbbfejlesztése, illetve bővítése EEG-méréssel is, hogy a kötődés és arcészlelés közötti kapcsolatok megismerését az agyban zajló folyamatok megértésével is elősegítsük.