Arcfelismerés és olvasási képességek kapcsolata

A kutatás célja olyan megismerőképességek alapos feltérképezése, amelyek hagyományosan nem kötődnek szorosan az olvasási képességekhez és azok nehézségeihez, de újabb eredmények arra utalnak, hogy mégis szerepet játszhatnak az olvasástanulásban, illetve sérülésük együttjárhat az olvasási képességek zavaraival.

A vizsgálatsorozatban a fejlődési diszlexia vizuális funkcióinak részletes vizsgálatát és az olvasási zavarral együttjáró további vizuális problémák feltárását végezzük középiskolás diszlexiásoknál. Teszteljük az elemi látási folyamatokat, de a kutatás egyik fókuszában az arcészlelés perceptuális, valamint emlékezeti komponensének tesztelése áll. Saját fejlesztésű kísérletekkel vizsgáljuk a jegyalapú és a holisztikus feldolgozást, illetve ezek arcspecificitását. A diszlexiás csoport eredményeit nemben, életkorban és intelligenciában illesztett normál olvasók eredményével vetjük össze, megvizsgálva az egyes funkciók (olvasás vs. arcfelismerés) közötti összefüggéseket, valamint az egyéni variabilitást is. A lokális/globális feldolgozás ingerfüggetlen vizsgálatának köszönhetően teszteljük ennek az arcfelismerésben alapvető fontosságú funkciónak a szerepét az olvasási zavarban, ami fényt deríthet a diszlexia és az arcfelismerési zavar hátterében meghúzódó közös funkció sérülésére.